Huisregels Six Feet Strong

 • Houd de honden ten aller tijden aangelijnd tenzij anders wordt aangegeven.
 • Houd afstand tot andere honden, niet elke hond vind het fijn om benaderd te worden door een  andere hond  +/- 5 meter afstand.
 • Als er honden in de auto zitten hou afstand van de auto. Ook hier houd niet elke hond van.
 • Ruim de uitwerpselen van je hond op. Indien er geen prullenbak aanwezig is neemt de eigenaar het mee naar huis en gooit het thuis weg.

Algemene Voorwaarden

A. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden  voor elke inschrijving.
 2. Deelnemers/cursisten zijn zij die zich middels het verzenden van het inschrijfformulier deze  overeenkomst aangaan met Six Feet Strong. Of zich per Email opgeven voor cursus/training.

 3. Six feet Strong kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijke letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.
 4. Locatie en tijden kunnen door Six Feet Strong worden gewijzigd als de omstandigheden daar om vragen.

 5. De hond waarmee wordt deelgenomen aan cursus of workshop dient  in de WA verzekering van de deelnemer te zijn verzekert.

 6. De les informatie die u van Six Feet Strong per mail, schriftelijk of op en andere manier ontvangt mag u op geen enkele manier zonder toestemming worden doorverkocht, vermenigvuldigd of doorgestuurd.

 7. de hond waarmee de cursist deelneemt dient alle voor zijn leeftijd van toepassing zijnde entingen te hebben gehad en indien nodig dit ook kan overleggen .
 8. Six Feet Strong behoud zich het recht om teams (hond-baas) uit te sluiten voor deelnamen.
 9. Honden zijn ten aller tijden aangelijnd.
 10. Uitwerpselen dienen door cursist direct te worden opgeruimd.
 11. Six Feet Strong heeft het recht om bij twijfel over de lichamelijke conditie van de hond of cursist de les/workshop voortijdig te beëindigen.
 12. De toepassingen van de instructies en adviezen die de cursist krijgt tijdens de workshop/cursus en de eventuele ongewenste gevolgen van het al dan niet goeds uitvoeren hiervan  blijven de verantwoordelijkheid van de cursist/deelnemer.
 13. Minimale leeftijd voor de hond om deel te nemen aan een canicross workshop/cursus is 12 maanden kleine rassen ,18 maanden  grotere rassen. Hiervoor zal er overleg zijn bij aanmelden workshop/cursus.
 14. Honden mogen alleen deelnemen aan een canicross workshop/cursus in een daarvoor geschikt trek tuig. Six Feet Strong heeft het recht om deelnemers uit te sluiten van deelnamen indien er met geen geschikt tuig wordt deelgenomen.
 15. cursisten/deelnemers mogen gebruik maken van het leenmateriaal. Dit mag tijdens de workshop/cursus maar kan en mag niet mee naar huis genomen worden.

B. Inschrijving en betaling algemeen

 1. Inschrijven voor een cursus /workshop kan via formulier op de website, je ontvangt dan een mail terug.
 2. Inschrijven verplicht tot betalen.
 3. Bij inschrijven ontvangt u een mail met factuur. Het totaal verschuldigde bedrag dient u binnen 14 dagen na inschrijven per bank te worden voldaan.
 4. Reservering is definitief indien betaling is ontvangen.
 5. Indien door ziekte of overmacht bij Six Feet Strong  een inschrijving moet worden beëindigd zal het resterende factuur bedrag (minus de reeds verzorgde lessen) worden gerestueerd.

C. Inschrijving voor een groepscursus: afwezigheid bij lessen, verplaatsen van lessen, geschiktheid voor groepslessen, voortijdige annulering of beëindiging van de cursus

 1. Kun je aan een les niet deelnemen?
  restitutie van een deel van het cursusgeld is niet mogelijk. Voor de cursus lessen geldt dat als je ons voortijdig meld we zullen proberen een inhaalles voor te stellen. Let op: dit is een service en geeft geen garantie.
 2. Kan een les van de cursus door omstandigheden b.v. weer, ziekte,overmacht een keer niet door gaan, zal er zo snel mogelijk een nieuwe les worden ingepland.
 3. Niet iedere hond is geschikt voor een groepsles. Indien de groepsles voor de hond te veel stress oplevert kan Six Feet Strong de les voor de deelnemer voortijdig beëindigen. Er zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
  De lessen kunnen wel worden omgezet naar een 1 op 1 lessen waarvoor er een aanvullende factuur zal worden gestuurd of lestijd verkort.
 4. Lessen gaan alleen niet door bij extreme weersomstandigheden b.v. onweer of warmte, dit ter beoordeling van Six Feet Strong. Deelnemers worden minimaal 45 min voor aanvang hiervan op de hoogte gesteld.
 5. Indien door ziekte of overmacht Six Feet Strong een reeds gemaakte afspraak niet kan nakomen, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er zal dan ook zo snel mogelijk een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 6. Indien een cursist verhindert is dient Six Feet Strong hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld te worden via b.v. via mail, telefoon, app. Er zal geen geld restitutie zijn, wel zal er gekeken worden of een inhaal les mogelijk is. Dit is een service en geeft geen garantie.